มติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ อนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ จำนวน 21ราย