ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 12