ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กรอบเกียรติบัตร)