ช่องทางการแจ้งร้องเรียน/ร้องทุกข์ สพม.แพร่


 ชื่อ-สกุล

 ตำแหน่ง

 โทร.

 LINE ID

 LINE QR-CODE

 นายประสิทธิ์ อินวรรณา  

 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 091-8535616

 

 

 นางศุภมาส สินมณี

 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 085-0398955

 chom1926